Carmelites Descalces

Carmelites Descalços

Carmelites Missioneres

Cartoixans

Claretians. Missioners fills de l’Immaculat Cor de Maria

Clarisses de la Divina Providència

Companyia Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge

Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors

Maristes

Missioneres filles de la Sagrada Família de Natzaret

Salesians