Escurçant distàncies entre joves i Església

La veu dels joves serà més present a partir d’ara a l’Església? La resposta encara està per descobrir, però sí és cert que el recent Sínode dels bisbes sobre els joves i el discerniment vocacional podria significar un punt d’inflexió. En la mateixa preparació ja hi ha hagut un interès per parar la oïda al sentir dels joves: «Qui hagi volgut fer-se sentir ha tingut possibilitat de fer-ho mitjançant trobades amb el bisbe, xerrades o reunions informatives», assegura Carles Garcia, amb 20 anys, catequista del mètode LifeTeen, vinculat a les parròquies de Sant Josep i Santa Maria, i estudiant d’Enginyeria civil a la UPC.

En Carles forma part d’un grup de joves de l’Arxiprestat que es troba regularment i dins la seva agenda també han parlat sobre el Sínode, sobretot en la fase preparatòria. «Moltes vegades sembla que l’Església està oberta més per a la gent gran, s’utilitza un llenguatge més formal o un registre que no atrau tant els joves —observa en Carles—. Seria una bona iniciativa que l’Església s’esforcés a tenir un llenguatge, verbal i no verbal, cap els joves.» No en va, el document amb les conclusions del Sínode, subratlla que l’Església ha d’aprendre a escoltar i destinar més recursos per estar amb els joves.

També s’hi pot llegir que els joves són un «lloc teològic.» En Carles interpreta aquesta afirmació en el sentit que els joves també «poden ser una font d’inspiració i oferir un altre punt de vista, més enllà de totes les teologies i la filosofia més eclesiàstica.» En aquest sentit, en Carles observa que «l’avanç actual de la ciència i les noves tecnologies han fet que la societat en general i, sobretot, els joves perdem sentit de l’orientació. El missatge i la idea de Jesús pot ser un punt de referència per tenir uns objectius a la nostra vida.»

En Carles valora que els bisbes hagin estat treballant tres setmanes sobre aquesta qüestió i creu que les coses poden canviar a partir d’ara: «El fet que s’hagi fet pogut fer el Sínode fa que, d’alguna manera, es conscienciï els esglaons més elevats de l’Església.» De fet, el proper curs 2019-20, l’Arquebisbat treballarà l’eix dels joves i serà una oportunitat per a continuar el procés de discerniment i poder desenvolupar solucions pastorals específiques.

Pel que fa a l’Arxiprestat, en Carles constata que «tenim una base de joves cristians, però que moltes vegades no s’impliquen a les activitats.» S’està referint a sopars, misses de joves… per a les quals demana més participació. Teniu més informació al vídeo «Els protagonistes del Sínode».

Un grup de set joves ha creat l’Associació de Campaners de Badalona, amb seu a la parròquia de Santa Maria, i amb la voluntat de recuperar el repic manual de campanes a la ciutat. A la imatge, al campanar litúrgic de la Catedral el 3 de novembre passat.
Repercusions del darrer Sínode episcopal a l’Arxiprestat